Úvod > Nákup cez internet > Reklamácia a vrátanie tovaru > Všeobecné Záručné a Predajné podmienky

Všeobecné Záručné a Predajné podmienky

Pre doručenie, prebratie, prípadne vrátenie tovaru z objednávky zadanej cez internetový obchod PEMAT, ako aj pre ostatné druhy objednávok, platia Všeobecné predajné, dodacie, montážne a záručné podmienky pre zákazníkov spoločnosti PEMAT, s.r.o.
Ich kompletné znenie nájdete na https://www.pemat.sk/obchodne-podmienky

Pre rýchlejšiu orientáciu v nich vyberáme kľúčové odstavce, ktoré platia najmä pre objednávky tovaru z nášho internetového obchodu:
  
6.11. V prípade objednávky produktu cez internetový obchod, ak zákazník po prevzatí produktu zistí, že mu produkt nevyhovuje, môže ho do 7 dní od prevzatia nepoužitý vrátiť späť spoločnosti PEMAT. Spoločnosť PEMAT zákazníkovi vráti uhradenú čiastku za produkt.
6.12. Pri vrátení produktu späť spoločnosti PEMAT, zákazník hradí náklady spojené s prepravou produktu k zákazníkovi, ako aj náklady spojené s prípadným vrátením produktu.
6.13. Ak si zákazník neprevezme/nevyzdvihne zasielaný tovar na dohodnutom mieste a v dohodnutom čase, zásielka sa automaticky vráti na odosielateľskú adresu spoločnosti PEMAT, ktorá následne bude kontaktovať zákazníka. Pokiaľ má zákazník záujem o opätovné zaslanie produktu, bude mu znova vyúčtované poštovné. V prípade, ak zákazník nemá záujem o opätovné zaslanie produktu, aj v tomto prípade mu bude vyúčtované poštovné za neprebratú zásielku.