Odsávacia lišta slabo odsáva vodu

V prípade, že odsávacia stierka na stroji na umývanie podlahy neodsáva, respektíve zanecháva mokré plochy:

- Skontrolujte, či sú gumové stierky správne založené a či nie sú zošúchané alebo inak opotrebované. V prípade opotrebovania gumových stierok je nutné ich vymeniť. 

- Skontrolujte, či odsávacia stierka nie je upchatá. To sa môže stať v prípade, že stierka vysala väčší predmet (napríklad úlomky z paliet, kamienky, kovové časti alebo šróby a podobne). V tomto prípade stierku prečistite prúdom vodoy a dôkladne vypláchnite. Na prevenciu upchávania odsávacej stierky odporúčame umývanú podlahu najprv pozametať od väčších tuhých nečistôt. Šikovným pomocníkom pre rýchle zametanie aj väčších plôch je V MOP.

Ukážka čistenia odsávacej stierky

- V prípade slabého odsávania vody odporúčame skontrolovať, či nie je zanesený filter sania. Tento filter je umiestnený v nádobe na špinavú vodu a je označený žltou farbou. Pootočte žltým krytom a uvoľnite filter. Filter aj žltý kryt dôkladne opláchnite a očistite pod tečúcou vodou. 

Filter aj stierku odporúčame prečistiť, čistou vodou po každom ukončení práce so strojom na umývanie podláh.

Ukážka čistenia odsávacieho filtra