Úvod > Nákup cez internet > Záruka > Záruka na zakúpené zariadenia

Záruka na zakúpené zariadenia

Fyzická osoba:
Pre fyzické osoby platí štandardná záručná lehota 24 mesiacov na tovar zakúpený cez internet alebo v kamenných predajniach.

Právnické osoby:
Pre právnické osoby poskytujeme záruku 12+12 na stroje. To znamená, že od zakúpenia stroja Vám plynie 12 mesačná záručná lehota. Po jej uplynutí Vás budeme kontaktovať s výzvou na servisnú prehliadku, ktorú posielame mailom. Po absolvovaní platenej servisnej prehliadky zariadenia našim servisným technikom, má zákazník nárok na predĺženie záručnej lehoty o dalších 12 mesiacov.
Táto prehliadka je dobrovoľná a je na rozhodnutí zákazníka, či ju absolvuje, avšak je nevyhnutná pre predĺženie záručnej lehoty. 
Cena servisnej prehliadky sa líši od typu zakúpeného zariadenia. Aktuálny cenník servisných prehliadok dostanete v prílohe mailu s výzvou na servisnú prehliadku.