Úvod > Riešenie technických problémov > Mincové a žetónové automaty AZP > Automat neakceptuje mince alebo žetóny

Automat neakceptuje mince alebo žetónyV prípade, že mincový automat neakceptuje mince alebo žetóny, teda minca alebo žetón sa vráti z mincovníka von: 
Pred akýmkoľvek zásahom mincový automat odpojte od elektrickej energie!

1. Skontrolujte kábel, ktorým je pripojený mincovník. Vyskúšajte, či je správne pripojený do mincovníka a do základnej dosky, alebo či kábel nie je poškodený.
 
2. Z bočnej strany mincovníka sú odklápacie dvierka na pružinke. Odklopte tieto dvierka a skontrolujte, či sa vo vnútri mincovníka nenachádza prekážka alebo niečo, čo by mohlo mincu blokovať. Odporúčame tiež prečistiť suchou handričkou biele senzory na čítanie mincí.

3. Pokiaľ máte mincový automat, ktorý obsahuje aj systém na počítanie mincí PM, odpojten toto počítadlo a zapojte mincovník priamo do základnej dosky.


Pokiaľ problém s načítaním mincí stále pretrváva, kontaktujte naše servisné stredisko na telefónnom čísle 037/77 84 111 alebo e-mailom na servis@pemat.sk.